Yukiya Murasaki — Fuyuu Gakuen no Alice & Shirley 3